Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.J. Hanff Metingen aan een pijpenknipschaar met scheve en puntvormige messen
Experimentele opdracht, Rapport 89.3.OS.2562, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport worden proefnemingen aan een pijpenknipschaar behandeld, waarbij geknipt is met puntvormige en scheefvormige messen. Deze proefnemingen dienen te worden gezien als uitbreiding op eerder genomen proeven (zie J. van Kasteren "Development of a large pipecutter. Preliminary investigation", rapport 88.3.03.2475), waarbij voornamelijk rechte messen zijn gebruikt.

Bij het knippen met scheve en puntvormige messen treden het vervormingsproces en het knipproces gelijktijdig op, terwijl bij het knippen met rechte messen deze twee processen afzonderlijk optreden.

Om deze twee processen toch apart te kunnen bestuderen zijn naast de proefbuizen ook proefstrippen doorgeknipt met de diverse scheve en puntvormige messen. De afmetingen van deze proefstrippen zijn hierbij zó gekozen dat deze overeenkomen met die van een platgedrukte proefbuis.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.08.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.