Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.G.A. van den Akker Integratie bewegingsvergelijking ondergedompeld lichaam
Computeropdracht, Rapport 88.3.OS.2600, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek / Offshoretechniek.


Het programma "DISP" kan worden gebruikt om het horizontale bewegingsgedrag van ondergedompelde lichamen ten gevolge van golfkrachten te analyseren. Het programma is geschreven in Turbo Pascal 4.0 voor IBM pc's en compatibles.

Het bewegingsgedrag is verkregen door de oplossing van de bewegingsvergelijking te integreren met de Newmark-β integratie-methode, waarbij de weerstand tegen verplaatsing wordt gesimuleerd door een niet-lineaire veer.

De invoer van het programma is menugestuurd. De invoerparameters worden automatisch uitgeprint en de grafische weergave van het verplaatsingsdiagram en/of fasediagram kan met het 'print screen' commando worden verkregen.

Er zijn geen waarden voor de parameters gevonden waarbij chaotisch gedrag optreedt.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.27; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.