Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieP.H. Raats AGV-systemen: inventarisatie en planning.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 89.3.TL.2632, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De elkaar snel opvolgende ontwikkelingen op het gebied van systemen met automatisch geleide voertuigen {AGV-systemen) wekt bij de vakgroep Transporttechnologie de belangstelling voor esn inventarisatie van de ontwikkel(en)de technieken op dit gebied.
Op basis van informatie uit boeken van verschillende bibliotheken en uit brochures van firma's uit binnen- en buitenland wordt in dit rapport aandacht besteed aan de componenten 'voertuigen, laad- en losmethoden, geleiding en besturing'. Informatie over bijbehorende kosten ontbreekt geheel. Daarentegen is wel een volledig overzicht opgenomen van de Nederlandse bedrijven die zich op enigerlei wijze bezighouden met AGV-systemen.
Stappen die moeten worden genomen bij het plannen van (de logistiek van) een AGV-systeem komen aan de orde, aan de hand van een gedetailleerd voorbeeld. De belangrijkste onderwerpen hierbij zijn het ontwerp van de layout en de bepaling voor het benodigde aantal wagens; dit laatste op basis van een analyse van de goederenstromen en een berekening.
De berekening geeft een 'range' van aantallen wagens, waarin het ware aantal schuilgaat. Slechts door simulatie is het aantal benodigde wagens nauwkeurig te vinden. Dit vormt echter geen onderdeel van deze opdracht.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.05.14; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.