Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM. den Heijer en J.J.M. Peyster MAGSIM: computerprogramma voor magazijnsimulatie.
Computeropdracht, Rapport 89.3.2634.TT, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Bij het ontwerpen van magazijnsystemen kan computersimulatie een uitstekend hulpmiddel zijn. Hoewel de processen in een magazijn in het algemeen vrij eenvoudig van aard zijn, schiet een handmatige analyse vaak te kort, vooral waar het magazijnen betreft met een groot assortiment en een gevarieerd orderpatroon. Bij een dergelijke aanpak wordt het ontwerp bepaald door een beperkt aantal eenvoudige formules in combinatie met ervaringscijfers.
Gebleken is, dat met computersimulatie een nauwkeurig beeld kan worden verkregen van het procesverloop.
Nadeel van computersimulatie is dat het opzetten van een simulatie (model en programma) veel tijd en inspanning vergt. De kennis die voor modelbouw en programmeren vereist is beperkt bovendien de toegankelijkheid.

In dit rapport wordt de ontwikkeling beschreven van een simulatiepakket voor magazijnsystemen, waarmee een grote verscheidenheid aan magazijnen dynamisch kan worden doorgerekend. Zonder te programmeren kan een ontwerper zijn magazijnsituatie of ontwerpvoorstel invoeren en nabootsen. Met de bouwstenen van de in het pakket gebruikt magazijnbeschrijving kan in korte tijd een model worden aangemaakt.

Het simulatiepakket is gebaseerd op een interface tussen aan de ene kant verschillende magazijnen en aan de andere kant algemeen opgezette magazijnactiviteiten. Deze interface wordt gevormd door een magazijnbeschrijving, waarmee een groot aantal magazijnen kan worden gemodelleerd. Deze beschrijving, modulair van opbouw, is ontworpen op basis van een analyse van bestaande magazijnsystemen. De modules in de beschrijving staan voor aspekten in een magazijn, zoals orderpicking, opslag, layout, materieel. Elke module is gevuld met een aantal mogelijkheden voor dat magazijnaspekt.
Uitgaande van deze magazijnbeschrijving is een simulatieprogramma gebouwd, waarin alle magazijnactiviteiten zijn neergelegd, en dat werkt voor elke willekeurige invulling van de magazijnbeschrijving.

Bij het gebruik van het pakket wordt de ontwerper met name geconfronteerd met het invoergedeelte. Voor het invoeren van een magazijnsituatie is een uitgebreide editor geschreven, die losstaat van de eigelijke simulatie. Op basis van produkt-, order- en magazijngegevens wordt een orderfile (de belasting van het magazijnsysteem) aangemaakt, en worden de diverse actieve componenten op de gewenste manier aangestuurd. De uitvoer wordt aangeboden in histogrammen en grafieken.

Het simulatiepakket is gerealiseerd in de op Turbo Pascal gebaseerde simulatietaai MUST. Er is gezorgd voor goede uitbreidingsmogelijkheden, zodat noodzakelijke toevoegingen, die volgen uit testen aan praktijksituaties, zonder veel moeite kunnen worden ingebouwd.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.05.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.