Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie.P.G.M. de Bont Experimenteel onderzoek aan de Spaveyor
Laboratoriumopdracht, Rapport 89.3.TT.2637, Sectie Transporttechniek.


Dit rapport bespreekt het eerste onderzoek aan de graver in het Laboratorium van Grondverzet en Bulktransport van de Technische Universiteit te Delft. Het onderzoek is erop gericht de machine draaiende te krijgen, en een eerste aanzet te geven tot het testen van de machine. Voordat het testen kan plaatsvinden, zullen eerst de kinderziekten moeten worden verwijderd.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.05.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.