Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieD. Krantz Stortgoederenoverslag in de binnenvaart.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 90.3.TT.2694, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De binnenvaart kan haar concurrentiepositie ten opzichte van wegtransport verbeteren. Voor wat betreft het vervoer van stortgoed is dit te realiseren door het gebruik van grijperkranen te vervangen door continue-overslagwerktuigen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.05.08; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.