Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieN. Ludeke Sporen van transportbanden.
Laboratoriumopdracht, Rapport 90.3.2699.TT, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Dit rapport is geschreven naar aanleiding van een onderzoek naar het sporen van banden op cilindrisch-conisch gedraaide trommels. Het was de bedoeling om een door prof. ir. G. Spaans opgesteld model te verifiëren door middel van experimenten met verschillende banden, waarbij van de in hoofdstuk 3 beschreven proefopstelling is gebruik gemaakt. De resultaten van alle metingen inclusief ondervindingen tijdens het onderzoek zijn opgenomen in bijlage D.

In hoofdstuk 4 worden de resultaten besproken en wordt de juistheid van het in bijlage A beschreven model aangetoond. Ondanks dit bevredigende resultaat kunnen er toch een aantal kanttekeningen worden geplaatst, met name ten aanzien van het constructieve gedeelte van de proefopstelling. Deze zijn samen met de aanbevelingen voor eventueel verder onderzoek in hoofdstuk 5 opgenomen. De eindconclusie van het onderzoek is, dat het gebruik van conische trommels, om de in de publicatie van prof. ir. G. Spaans uiteengezette reden, het spoorgedrag van vlakke transportbanden positief beïnvloedt.

Tenslotte zijn er ook twee bijlagen opgenomen met de specificaties van de drie typen banden die zijn toegepast (bijlage B) en de karakteristieken van de beide krachtopnemers (bijlage G).


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.01.25; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.