Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieB.R. Groet Mobiele kranen voor het laden en lossen van binnenvaartschepen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 90.3.TT.2790, Transporttechnologie, Transporttechniek.


In dit rapport wordt bekeken of autokranen en mobiele havenkranen geschikt zijn voor de overslag van eenheidsladingen en containers uit binnenvaartschepen. Tevens wordt onderzocht welke hijsgereedschappen, spreaders in het bijzonder, het best gebruikt kunnen worden bij deze kranen. De beperkte mobiliteit, het positioneren van de last en het ontbreken van een horizontale lastweg blijken knelpunten te zijn. Verder worden aanpassingen aan de autokraan en de reach stacker besproken opdat ze toepassing kunnen vinden bij de overslag van goederen uit binnenvaartschepen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.10.28; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.