Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekF. Droogsma Layoutplanning met behulp van de computer.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 91.3.LT.2806, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport gaat in op het proces en de invloedsfactoren van layoutplanning in fabrieken. Middels een literatuuronderzoek is nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van de computer bij het oplossen van layoutproblemen.
In dit rapport worden de vele aspecten van het layoutplanningsprobleem nader gespecificeerd, zoals: Speciale aandacht wordt besteed aan internationale industriële ontwikkelingen (vooral in Japan). Deze ontwikkelingen hebben in het Westen geleid tot een grote belangstelling voor het produktiebeleid en het nauw daarmee samenhangende logistieke beleid. Verandering van organisatiestructuur en routingpatronen heeft vaak ingrijpende gevolgen voor de fabriekslayout.

Layoutplanning is een multi-criteria-probleem en al sinds de vijftiger jaren tracht men via systematische procedures te komen tot een uniforme methode om een layout te ontwerpen. In 1963 werd het eerste computerprogramma gepresenteerd en sindsdien zijn er veel (heuristische) layoutplanningspakketten op de markt verschenen. De resultaten van deze pakketten zijn echter onbevredigend. Het 'slecht gestructureerde' layoutprobleem is te complex en de mens lijkt voorlopig een onmisbare schakel in het oplossen van layoutproblemen. Daarom is de tendens ontstaan de oplossing te zoeken in de interactieve computerprogramma's.

Twee programma's (SCALP,INTALA), die het produkt zijn van deze ontwikkeling, worden in dit rapport geëvalueerd. Deze interactieve computerpakketten blijken redelijk aan de gestelde eisen tegemoet te komen, al moet onderstreept worden dat deze pakketten slechts een adviserende taak hebben. Verdere ontwikkeling van interactieve computerprogramma's biedt goede perspectieven voor de toekomst, al is er nog een lange weg te gaan voordat de computer de ontwerper in alle facetten van het layoutplanningsprobleem kan ondersteunen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.04; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.