Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.J.S. Schikhof Methoden om de capaciteit van personenliften te bepalen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 91.3.2810.TL, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de methoden die voorhanden zijn om de vervoerscapaciteit van personenliften te bepalen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen analytische methoden, grafische methoden en simulatie. Het simuleren van een liftsysteem maakt het mogelijk om onafhankelijk van het vertikale verkeerspatroon, een genuanceerde uitspraak te doen over de vervoerscapaciteit van het liftsysteem.
Bij het ontwerpen van een liftsysteem moet een "ontwerptool" zeker een simulatiemogelijkheid hebben. Dit om verwarring ten aanzien van het begrip wachttijd te voorkomen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.07.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.