Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.M.E. de Groot Model van een elektrohangbaansysteem in ExSpect.
Computeropdracht, Rapport 91.3.TL.2822, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt een model van een elektrohangbaansysteem in ExSpect beschreven. Er is een systeem gemaakt waarin containers gegenereerd kunnen worden en verstuurd naar andere plaatsen aan de baan. Tevens wordt er een opzet gegeven voor het verder ontwikkelen van dit systeem d.m.v. het versturen van lege trolleys.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.07.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.