Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieG. Lodewijks Het modelleren van een bandtransporteur.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 91.3.TT.2830, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


SAMENVATTING


Bij het starten en stoppen van bandtransporteurs ontstaan, ten gevolge van het variërende startkoppel, rondlopende golven. Deze golven zorgen in bandtransporteurs met zeer lange asafstanden voor operationele problemen. De problemen worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat golven in de transporteur weerkaatst worden, tegen de spaninrichting en de aandrijftrommel, en door het ontstaan van schokgolven ten gevolge van grote spanningsverschillen in de band. In de praktijk zijn een aantal maatregelen in zwang die zich hoofdzakelijk richten op het opvangen van problemen die hierdoor ontstaan.

In de literatuur zijn twee modellen in gebruik om het aanloopgedrag van lange bandtransporteurs te beschrijven, het zogenaamde TEW en EEN model. Beide modellen zijn kwalitatief goed en kwantitatief redelijk in staat het aanloopgedrag te voorspellen. Een complicatle treedt op wanneer de invloed van de banddoorhang op de golfontwikkeling meegenomen wordt. Het model van Ellis en Miller lijkt in staat te zijn dit te berekenen maar is niet geverlflëerd. Ook in het TEW kan de banddoorhang meegenomen worden maar hiervan zijn geen resultaten bekend. Nader onderzoek is gewenst.

Aan een goede beschrijving van het constitutief gedrag wordt in de literatuur veelal voorbij gegaan. Het enige model dat, in afwijking van de wet van Hooke, gebruikt wordt is het Kelvin Voigt element. Toch lijkt een beschrijving m.b.v. de Mooney-vergelijking of m.b.v. de niet lineair visco-elastische theorie beter aan te sluiten bij het gemeten materiaalgedrag. Ook nader onderzoek hiernaar is gewenst.

Met behulp van het TEW model is, door middel van het bekende principe van de vituele arbeid, een eindige elementen model opgesteld. Het blijkt dat de oplossing hiervan het eenvoudigst te vinden is door gebruik van de centrale differentie methode. Met behulp van het model is een computerprogramma te schrijven waarvan het stroomschema is gegeven.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.10.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.