Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.J.S. Schikhof Simulatie en animatie van achter elkaar geschakelde bufferbanen.
Computeropdracht, Rapport 91.3.TL.2838, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van een in Turbo Pascal en Must geschreven simulatieprogramma voor transportbanden en machines.
De banden voor het transport van massagoed worden achter elkaar gekoppeld door machines. Het programma geeft een animatie van de banden.
Met dit verslag als handleiding is het mogelijk simulatieruns te maken van zelf samengestelde systemen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.07.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.