Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieR.Ph.A.C. Savenije Grafische toepassing SUN-Computer.
Computeropdracht, Rapport 91.3.2862.TL, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In de programmeertaal C is het op eenvoudige wijze mogelijk om in een grafische omgeving, ondersteund door X-Windows, lijnen, punten en text op het scherm te krijgen. Dit alles kan door middel van de oproep van slechts een enkele procedure. De installatie en declaraties, die normaal gesproken vooraf horen te gaan, worden overgenomen door een initialisatie procedure. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk deze applicatie te gebruiken.
Tevens kan op een simpele manier de aantal grafische functies worden uitgebreid. Hierdoor kan vrijwel elke vorm of tekening op het scherm worden verkregen.

Helaas bleek er zo nu en dan een fout op te treden, die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door het niet geheel compatible zijn van de tot nu toe gebruikte window manager. Tevens is het mij gelukt om dezelfde procedures in een Pascal of Fortran programma op te roepen. De Pascal en Fortran programma's zijn correct geschreven en juist gecompileerd maar geven na het opstarten een foutmelding.

Zoals het pakket nu is, is het mogelijk om met behulp van een paar extra commando's op een simpele manier grafisch te werken onder XView in C-programma's. Het is echter aan te bevelen om een aantal aspecten nog wat verder uit te werken, om op die manier de nu nog optredende storingen en onduidelijkheden bij het gebruik van Xview en andere programma's te verhelpen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.02.08; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.