Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieG.J. van Noordt Opzet simulatiemodel in PROSIM t.b.v. scheduling
Computeropdracht, Rapport 91.3.TT.2867, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Dit verslag geeft de resultaten van de simulatie van een fictief chemisch proces. De simulatie is uitgevoerd met de gecombineerd discreet/continue simulatietaal Personal Prosim.

Er is een zeer flexibel model ontwikkeld, wat betekent dat dit als basis voor andere te simuleren processen gebruikt kan worden.

Het ontwikkelde model bevatte in eerste instantie alleen een schedulingsstrategie voor het sturen van de massastroom. Na het testen van dit model is het model uitgebreid met een tweetal niveauregelaars. Tot slot is het model uitgebreid met de simulatie van de chemische omzetting in een continue reaktor.

De simulatietaal is goed geschikt gebleken om deze soort van discreet/continue processen te simuleren. De simulatiesnelheid is over het algemeen zeer goed. In het ontwikkelde model kon echter worden geconstateerd dat het gebruik van één specifiek paar gekoppelde vergelijkingen de simulatiesnelheid behoorlijk liet dalen; de simulatiesnelheid bleef echter voldoende.

Het aanleren van de taal om de problematiek van een chemische proces aan te kunnen pakken is in korte tijd mogelijk, ongeveer een maand voor mensen met programmeerervaring. Deze relatief korte tijd is onder andere het gevolg van een aantal hogere programmeertaal-aspecten van de taal. Dit zijn achtereenvolgens:
  • de compactheid van de commando's
  • de leesbaarheid van de listings
  • de aanwezige faciliteiten om grafieken te genereren en te verwerken.


    Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
    Gewijzigd: 2008.02.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.