Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekG.A.A. Erens Routeplanning bij koeriersdiensten.
Computeropdracht, Rapport 91.3.LT.2880, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Koeriersdiensten hebben belang bij een goede routeplanning, omdat een hoge servicegraad vereist is.
Bij het onderzoek naar oplosmethoden voor het routeplanningsprobleem, blijkt dat het probleem op verschillende manieren beschreven kan worden. In het algemeen kan het probleem in subproblemen verdeeld worden, waarbij ieder subprobleen een gebied bestrijkt met één depot. Men kan zo'n subprobleem oplossen als een handelsreizigerspro- bleem met tijdvensters en volgorderelaties. Zodoende zijn er diverse algoritmen geschreven om de relaties tussen klanten en depots weer te geven. Deze algoritmen zijn verwerkt in softwarepakketten om de ideale planning van de opdrachten te bepalen.

In de praktijk werken de meeste koeriersdiensten met handmatig in te vullen routeschema's. Koeriers rijden vaak vaste routes of worden vrij gelaten in het bepalen van hun route. Een betere manier van routeplannen is de combinatie van routeschema's en software voor wegennetwerken, waarmee een planner de ideale route tussen twee punten kan bepalen. Daarnaast wordt er gewerkt aan actieve routekaarten, die de bestuurder op de hoogte houden van verkeerssituaties en die zo nodig de route aanpassen.

Er is onderzoek gedaan naar in Nederland verkrijgbare ritplanningspakketten. Ritplanningspakketten kunnen routes plannen voor meerdere voertuigen.
Uit het onderzoek blijkt dat toepassing van deze pakketten een besparing van ruim tien procent oplevert ten opzichte van handmatige planning. Het is echter nog moeilijk om vervoerders van de voordelen te overtuigen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.11; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.