Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieD. Vermeulen Continu doseren van stortgoed.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 91.3.2907.TT, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het continu doseren van stortgoed speelt een rol waar bepaalde continue massastromen van stortgoed gegenereerd moeten worden. Dit vindt bijvoorbeeld plaats bij een bunkermengsysteem waar massastromen uit een aantal bunkers samengevoegd worden tot een gewenst mengsel. Hierbij moeten de verschillende massastromen voldoende nauwkeurig kunnen worden ingesteld.
Deze nauwkeurigheid is afhankelijk van de doseerinrichting waarmee de massastroom gegenereerd wordt. De nauwkeurigheid van een doseerinrichting is afhankelijk van de technische uitvoering en de regeltechnische eigenschappen.
In dit rapport worden twee belangrijke doseermethoden behandeld, het volumetrisch doseren en doseermethoden met massameting.

Volumetrisch doseren is qua uitvoering erg eenvoudig, maar bereikt een geringe doseernauwkeurigheid. Afhankelijk van de gebruikte uittrekinrichting ligt de nauwkeurigheid in de orde van 2-5%. De regeling wordt gekenmerkt door het ontbreken van een vergelijking tussen gewenste en werkelijke waarde.

Bij doseermethoden met massameting worden verschillende principes van de massawerking gebruikt. Het nauwkeurigst zijn de methoden die berusten op de gewichtsmeting, de gravimetrische doseermethoden.
De twee bekendste gravimetrische doseermethoden zijn het doseerbandwegen en het differentiaaldoseerwegen. Het doseerbandwegen werkt met een weegband, waardoor er een looptijd geïntroduceerd wordt. Dit heeft een negatieve invloed op de regeleigenschappen. De nauwkeurigheid ligt in de orde van de 1-1,5%.
Het differentiaaldoseerwegen is een zeer nauwkeurige doseermethode (orde van 0,5-1%). Het systeem bezit goede regeleigenschappen door het ontbreken van looptijd. Een nadeel zijn de hoge investeringskosten vergeleken met andere doseerinrichtingen.

In de praktijk blijkt het noodzakelijk dat er tussen de vervaardiger en gebruiker van doseerapparatuur duidelijke afspraken worden gemaakt over de doseernauwkeurigheid en de bepaling daarvan. De doseernauwkeurigheid in termen van fouten kan met behulp van rekentechnieken worden bepaald uit meetwaarden verkregen met een steekproef.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.05.09; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.