Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieP.A. van Laar Het specifiek energiegebruik van transportmodaliteiten.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 91.3.TT.2909, Transporttechnologie.


Door de toenemende aandacht voor het milieu wordt het energiegebruik voor het transport van goederen steeds belangtijker, daar het energiegebruik een maat is voor de belasting van het milieu. Het is dus van belang om onze goederen nu en in de toekomst op de messt energiezuinige manier te transporteren.

Onderzocht is hoe de totale weerstand is opgebouwd voor de transportmodaliteiten weg, rail, water en lucht. Daarnaast worden formules en/of methodes besproken waarmee de weerstand berekend kan worden. Hieruit kan met behulp van het rendement en de massa van de lading het specifiek (primaire) energiegebruik worden berekend in kJ/ton.km. Tevens wordt aandacht besteed aan de huidige en/of toekomstige emissie van de transportmodalitieiten. De emissie wordt berekend in g/ton.km.

De benodigde gegevens zijn verzameld uit literatuur en interviews.

Uit de resultaten blijkt dat het vervoer van goederen (bij maximale belasting) per trein en (binnen)schip het laagste specifiek energiegebruik oplevert. Het milieuvriendelijkst is de trein met een elektrische locomotief. Wegvoertuigen hebben zowel het hoogste specifiek energiegebruik als de hoogste emissie.


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2000.07.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.