Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA. Zondervan Simulatie en animatie van een Tray Filling Cell
Computeropdracht, Rapport 92.3.LT.2945, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In menig systeem voor continu-produktie treft men een zgn. vulcell aan om halffabrikaten in of op transporteenheden te plaatsen of eindprodukten voor verkoop- en/of transportdoeleinden te verpakken.
Om het functioneren van een bepaald type vulcell, een Tray Filling Cell, te kunnen beoordelen, is in Must een programma geschreven waarmee deze vulcell uitgebreid gesimuleerd kan worden. In dit rapport staat de Tray Filling Cell beschreven en verder hoe dit programma tot stand is gekomen, van welke mogelijkheden het programma is voorzien en hoe deze mogelijkheden door de gebruiker kunnen worden benut.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.07.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.