Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP.E. Hoefkens Vraaggenerator voor een distributieketen
Computeropdracht, Rapport 92.3.LT.2950, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In een distributieketen zijn drie schakels aanwezig: de distributeur, de detaillist en de consument.
Het vraagpatroon van de consument kan drie vormen aannemen: De grootte van de finale vraag van de consument wordt als normaal verdeeld beschouwd. Bij de detaillist kan een verborgen voorraad liggen. Door deze twee factoren is de vraag van een aantal detaillisten aan de distributeur niet eenvoudig te bepalen.

Met behulp van een vraaggenerator wordt de vraag van de detaillisten aan de distributeur in de tijd gegenereerd.
Deze generator is ontwikkeld in het kader van het ESPRIT-project en was geschreven in C++. In dit rapport wordt de vertaling van deze generator naar Turbo Pascal 6.0 toegelicht waarbij het programma object-georiënteerd is opgebouwd. Er wordt in deze vertaalde versie rekening gehouden met seizoengevoelige vraagfluctuaties.

Het aantal perioden per jaar dient vooraf te worden ingesteld, evenals de indexgetallen die de verhouding van de vraag per periode weergeven t.o.v. de jaarvraag. Daardoor kunnen seizoencorrecties worden toegepast op de gegenereerde finale vraag van de consument. De seizoengecorrigeerde vraag die de distributeur vervolgens van een aantal detaillisten te verwerken krijgt, wordt per periode gegenereerd.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.03.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.