Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekG.J.J.H. Kempen Functionaliteit van werktuigen voor magazijnen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 92.3.LT.2952, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport geeft een inventarisatie van de werktuigen die gebruikt worden voor het in opslag brengen en uit opslag halen van goederen in een magazijn.

De functies, die de werktuigen kunnen vervullen, worden onderzocht. Er wordt een opsomming van deze gevonden functies gegeven. Werktuigen worden door middel van kentallen in de literatuur van elkaar onderscheiden. Voorbeelden van deze kentallen zijn: snelheid, prijs, en hefvermogen. Deze gevonden functies en kentallen worden aan de verschillende soorten groepen werktuigen toegekend.

De werktuigen worden in de literatuur met verschillende soorten indelingen ingedeeld. Van iedere soort indeling zijn verschillende voorbeelden weergegeven. De problemen, die het maken van een nuttige, functiegerichte indeling van de werktuigen geeft worden nader bekeken. Het eerste probleem is het maken van preciese functie-omschrijvingen en het tweede het vervullen van meerdere functies door hetzelfde werktuig.

Er zijn voor het selectieproces van werktuigen standaard methodes ontwikkeld. Een methode voor het selectieproces wordt besproken. Er wordt bekeken wat de functies van de werktuigen voor betekenis kunnen hebben voor een selectieproces. De functies en de kentallen toegekend aan de verschillende werktuigen kunnen gebruikt worden als een zeef voor een selectieproces van een werktuig.

De bestaande indelingen voor de werktuigen zijn geschikt om de werktuigen te inventariseren. Ze geven inzicht in de grote hoeveelheid werktuigen die er zijn. Het is niet mogelijk een nuttige functiegerichte werktuigindeling te maken. De functies en de kentallen kunnen samen als 'karakteriserings'-matrix dienen als zeef in een selectieproces.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.05.27; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.