Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekR.Ph.A.C. Savenije Het optimaliseren van de steenkolenketen. Modellering en implementatie van een systeem voor het nemen van strategische beslissingen m.b.v. lineaire programmering.
Doctoraalopdracht, Rapport 92.3.LT.2955, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De meeste energiecentrales in Nederland worden voorzien van steenkolen. Deze steenkolen komen uit het buitenland. Via een ingewikkeld netwerk van transportverbindingen en import- en exporthavens, komen de kolen uiteindelijk bij de centrales aan.

Om tot een overzichtelijk geheel te komen wordt er een onderscheid gemaakt tussen het strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit is een onderverdeling naar korter wordende tijdsperiodes, waarover de verschillende beslissingen invloed hebben. Voor het opstellen van een model voor de steenkolenketen wordt uitgegaan van het strategische model.

Waar de steenkolen geleverd worden, het overnamepunt, wordt afgesproken in het contract. Dit kan direct bij de mijn zijn, maar ook bij een export- of importterminal. Met dit gegeven kunnen de totale kosten worden bepaald voor de steenkolenvoorziening. Deze bestaan uit de kosten voor de levering plus de kosten voor eventueel vervoer en overslag van het overnamepunt naar de centrale.

Met behulp van een functiediagram en een datamodel kan een gestructureerde formulering van het probleem worden opgezet. Op deze manier is het mogelijk een overzicht te krijgen van de nodige acties en gegevens voor het opstellen van een model voor het ontwerpen en bestuderen van de steenkolenketen. Nu kan er een LP-formulering worden gemaakt van het gedefinieerde model. Dit LP-model kan geoptimaliseerd worden om tot de minimale kosten te komen.

Voor het ontwikkelen van het programma dat dit model ondersteunt, is gebruik gemaakt van de programmeertaal C++. Tevens zijn er ondersteunende libraries gebruikt (C-scape en db-VISTA) voor het opzetten van een database en een userinterface. Het geheel is ontwikkeld op een DOS computer. Tot deze keus is gekomen gezien de programmatuur die op dat moment beschikbaar was.

Bij het opzetten van de userinterface is er een menustructuur gemaakt die overeenkomt met de hiërarchie in het datamodel en het functiediagram. Daarbij is een strikte layout van de verschillende invoervelden aangehouden, zodat het gebruik van het programma zichzelf wijst.

Met behulp van het opgestelde model en de bijbehorende computerapplicatie is het mogelijk om het netwerk van de steenkolenketen te ontwerpen en te onderzoeken. Gebruikmakend van de vele mogelijkheden voor het bekijken van de resultaten, kunnen verschillende geoptimaliseerde ontwerpen met elkaar vergeleken worden. Het uiteindelijke resultaat van het gebruik van dit model, is een conclusie betreffende de af te sluiten contracten met de verschillende leveranciers, transportmaatschappijen en terminals.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.07; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.