Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieR.Ph.A.C. Savenije Onderzoek naar simulatiemodellen voor personenvervoer: in het bijzonder voor de regio Schiphol.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 92.3.LT.2956, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De komende jaren zal het luchtverkeer sterk groeien. In 2003 verwacht Schiphol ruim tweemaal zoveel vracht en bijna een verdubbeling van het aantal passagiers ten opzichte van 1990. Om deze groei aan te kunnen, en om Schiphol in het toekomstige Europa een luchthaven van betekenis te laten blijven, wordt er flink uitgebreid.
Het gevolg hiervan is een flinke extra belasting van de wegen in de regio Schiphol. Om een onderzoek te doen naar de gevolgen van deze extra belasting op de infrastructuur, is er gezocht naar een geschikt verkeersmodel.

Aangezien het onderzoeksgebied vrij uitgebreid is, moet er voor een model gekozen worden dat op regionaal niveau een verkeersnetwerk kan verwerken. Modellen die op stadsniveau werken vallen hierom dus af. Er moet onderzoek worden gedaan naar het vervoer per auto maar ook per openbaar vervoer. Hier moet het model dus toe in staat zijn. Tevens moet het gezochte model eventuele overbelasting op de verschillende wegen of openbaarvervoer lijnen in rekening kunnen nemen.

De eisen in overweging nemend is gekozen voor een 'evenwichts toedelingsmodel'. Hiermee is het mogelijk via optimalisatie tot een bepaalde oplossing te komen. Aangezien het aantal invoer gegevens niet onoverkomelijk groot is, kan met dit model veel geëxperimenteerd worden.

Als er eventueel behoefte is om de verkeerssituatie op de luchthaven zelf (b.v. parkeerplaatsen, kruispunten met stoplichten en busbanen) te onderzoeken, kan er gebruik worden gemaakt van het SATURN model. Met dit model is het mogelijk een gebied met een groot detailniveau (wegennet rondom Schiphol) in samenhang met een minder gedetailleerd gebied (regio Schiphol) te onderzoeken. Bij dit model zal wel een aanzienlijk groter aantal gegevens moeten worden ingevoerd. Voor beide modellen geldt echter wel dat de calibratie van de modellen een vereiste is.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.05.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.