Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.J.S. Schikhof Onderzoek naar configuraties van een containerterminal met een simulatiemodel voor algemene twefasige overslag.
Doctoraalopdracht, Rapport 92.3.LT.2960, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit verslag wordt een simulatiemodel voor algemene tweefasige overslag beschreven.

Een containerterminal kan worden beschouwd als een bijzondere toepassing van tweefasige overslag. Met een containerterminal als uitgangspunt is een simulatiemodel voor algemene tweefasige overslag gemaakt. Het simulatiemodel is zo ontworpen dat eenvoudig verschillende layouts en beslisregels kunnen worden ingevoerd.
Verschillende configuraties kunnen nu worden beoordeeld zodat de beste configuratie kan worden bepaald.

Uit het onderzoek naar de verschillende terminal layouts komt duidelijk naar voren dat de layout invloed heeft op de prestaties van een terminal. Door een goede layoutkeuze is het mogelijk het aantal carriers te reduceren.
Het laten rondrijden van carriers over de stack levert betere resultaten op dan wanneer er aan een vak slechts één carrier of stapelkraan is gekoppeld.

Voor de algemene tweefasige overslag kan worden geconcludeerd dat een koppeling van één enkel transportmiddel en vak niet tot optimale prestaties leidt. Het vrij laten rondrijden van de transportmiddelen in het magazijn of in een deel daarvan geeft betere resultaten.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.07; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.