Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekG.B. Oude Elberink Bi-modale systemen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 91.3.LT.2961, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In deze scriptie worden drie bi-modale systemen besproken. Een bi-modaal systeem is een gecombineerd weg-rail vervoerssysteem, waarbij de oplegger systeemonderdeel wordt van de trein. Aan de voor- en achterzijde van de oplegger wordt een adapter geplaatst, waarna de oplegger een treineenheid is geworden. Voor de overslag van weg naar rail en vice versa zijn geen extra werktuigen nodig; de oplegger kan "zichzelf" overslaan. Van deze bi-modale systemen zijn er verschillende uitvoeringen ontwikkeld. in deze scriptie zijn drie systemen, KombiTrailer, Coda-E en RoadRailer, bekeken.

Van de drie bekeken bi-modale systemen komt het KombiTrailer systeem het gunstigst naar voren. Het systeem heeft het laagste eigengewicht en is het snelst te koppelen en ontkoppelen systeem, wat in de laagste omslagtijden ten opzichte van Coda-E en RoadRailer resulteert. De systemen Coda-E en RoadRailer komen op deze punten minder uit de verf.

De voordelen van de bi-modale systemen zijn het lagere energie verbruik ten opzichte van een vergelijkbare goederentrein en lagere kosten, in investering van de terminal en spoorwegmaterieel. Er zijn echter ook nadelen aan de bi-modale systemen verbonden. De flexibiliteit is erg matig, de overslagtijden zijn lang ten opzichte van de overslag van wissellaadbakken, containers en opleggers, en het beheer van de adapters vraagt de nodige aandacht.

Ten opzichte van het wegvervoer geven de bi-modale systemen voordeel te zien ten aanzien van kosten en energieverbruik bij gelijke snelheid van rail en wegmodaliteit. Op alle andere aspecten scoort het wegvervoer beter dan het vervoer met bi-modale systemen.

Het is al met al niet te verwachten dat het gebruik van bi-modale systemen een grote vlucht zal nemen, hiervoor bieden de bi-modale systemen ten opzichte van de huidige systemen voor Gecombineerd Weg-Rail Vervoer (GWRV) te weinig voordelen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.03.15; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.