Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieG. Nieuwenhuis Kabelkruip over tractieschijven meting met datalogger, opnames met video en endoscoop.
Experimentele opdracht, Rapport 92.3.TT.2973, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit onderzoek is de kruip van een staalkabel over een tractie-schijf bestudeerd. Hiertoe zijn gegevens omtrent de spanningen in de staalkabel op digitale wijze verzameld en verwerkt. De formule van Eytelwein, afgeleid in 1793, is voor verschillende tractie-verhoudingen nader onderzocht. Het krachtverloop is aan de hand van een computerprogramma vergeleken met Eytelwein.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.