Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH. Otte Automatiseren van containeroverslag en het voorkomen/bestrijden van lawaai.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 92.3.TT.2974, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Omdat containerschepen en de containerstromen op terminals steeds groter worden, zullen containerterminals in de toekomst groter zijn en verder geautomatiseerd dan nu het geval is. In dit rapport wordt nagegaan hoe zee- en railterminals verder geautomatiseerd kunnen worden.

Moderne zeeterminals, zoals de ECT/Sea-Land Delta Terminal, zijn vaak al gedeeltelijk geautomatiseerd. Op de ECT/Sea-Land Delta Terminal zijn transport en opslag van de container reeds geautomatiseerd. Het geautomatiseerd laden en lossen van het zeeschip stuit echter op een aantal problemen.

Railterminals zijn nog niet geautomatiseerd. Het blijkt echter wel mogelijk te zijn de railterminal te automatiseren.

Containerterminals veroorzaken vaak geluidoverlast. Vooral piekgeluid, het geluid dat ontstaat ten gevolge van het neerzetten van containers, vormt een probleem. Piekgeluid is te bestrijden door de container met lage snelheid neer te zetten. Met behulp van geautomatiseerde apparatuur is dit goed mogelijk.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.05.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.