Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieG. Lodewijks Het schrijven van een computerprogramma waarmee het ontstaan van schokgolven in een transportband kan worden gesimuleerd.
Doctoraalopdracht, Rapport 92.3.TT.2984, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit verslag is een eerste aanzet gegeven tot het simuleren van het dynamisch gedrag van een transportband. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar het ontstaan van schokgolven in de band en de gevolgen daarvan voor de bandspanning. Door de aanwezigheid van schokgolven kunnen operationele problemen ontstaan die vooral bij bandtransporteurs met zeer grote asafstanden voorkomen. Daarom is als testband een 3 km lange transportband genomen.

In eerste instantie is het reeds eerder, in G. Lodewijks Het modelleren van een bandtransporteur (rapport 91.3.TT.2830), opgestelde model verder uitgewerkt en ingevuld. Gekozen was voor een combinatie van een lineair verplaatsingsveld, een gediagonaliseerde massamatrix en de centrale differentie methode. Vervolgens zijn het model en de oplosroutines softwarematig uitgewerkt in een computerprogramma. De gebruikte programmeertaal is C++ versie 3.0 van ZORTECH. Voor alle verschillende componenten van een bandtransporteur, zoals de band, de rollen de trommels etc., zijn klassen gecreëerd die met behulp van multiple inheritance aan elkaar gekoppeld zijn. Hiermee zijn de elementen te vormen waaruit de transportband bestaat. Ook de oplosroutines zijn ondergebracht in een klasse. Hierdoor is een overzichtelijk en gemakkelijk uit te breiden computerprogramma verkregen. Dit geheel is gevat in een module 'rekenen' waarmee 24 testcases door te rekenen zijn.

Om de, met behulp van rekenen gegenereerde. resultaten op het beeldscherm te plotten is een klasse gecreëerd waarmee een twee- of driedimensionale grafiek gemaakt kan worden. Deze functie is gevat in de module "plot". Hierin kunnen de knooppuntsverplaatsingen, -snelheden, -versnellingen, elementsrekken, -spanningen en -vulgraden geplot worden. Helaas bleek de gebruite hardware te weinig geheugencapaciteit te hebben om deze functies in een Text Users Interface, een zeer gebruikersvriendelijke programmeeromgeving, te vatten.

Met het programma zijn een aantal testcases uitgevoerd waarmee inzicht in de aard van de gegenereerde oplossing verkregen kan worden. Ook kon hiermee de invloed van de diverse variabelen op de oplossing nader bekeken worden. Het bleek dat het programma kwalitatief goed en kwantitatief redelijk goede oplossingen genereert.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.10.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.