Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP.J. van der Neut Ontwerp en implementatie van een algemeen configureerbaar jobshop model.
Computeropdracht, Rapport 92.3.LT.2985, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport heeft betrekking op de digitale simulatie van een jobshop produktie-model. In dit jobshop-model heeft elk produkttype zijn eigen weg langs verschillende produktie-afdelingen binnen een fabriek, waarbij zowel het aantal afdelingen als het aantal machines per afdeling aan een maximum gebonden zijn. Produkten kunnen op klantenorder of op eindvoorraad worden geproduceerd. Voorraadorders worden ten gevolge van het voorraadbeheer in de fabriek uitgegeven in de vorm van interne voorraadorders.

Het model is ontworpen met behulp van de procesbeschrijvingsmethode. De programmering is verricht in de simulatietaal Must en programmertaal Turbo Pascal.

De invoerfase kan via het toetsenbord geschieden, alsmede invoer van bestand is mogelijk.

Tijdens de simulatie kunnnen een aantal zaken op het scherm worden bijge- houden (zoals bezettingsgraden, onderhanden werk, machines, orders in wachtrijen, eindvoorraad etc.). Een animatiesysteem is ontwikkeld dat iedere configuratie in beeld brengt, waardoor inzicht wordt verkregen in de dynamische effecten van de processen die zich afspelen.

Uitvoer behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. De prestatie van de simulatie kan geanalyseerd worden aan de hand van doorlooptijden en leverdatum-overschrijdingen van afgehandelde orders.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.03.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.