Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekH. Roelvink Simulatiemodel Verspanende Afdeling Fokker
Doctoraalopdracht, Rapport 92.3.LT.2992, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Op basis van een model van de Verspanende Afdeling bij Fokker Schiphol zijn een aantal doelstellingen geformuleerd die de basis vormden voor deze afstudeeropdracht. Het model moet inzicht geven in logistieke parameters als bezettingsgraad, doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid.

Door de Verspanende Afdeling gaan per week ongeveer 600 orders met een gemiddelde doorlooptijd van 12 weken. Dit houdt in dat er ongeveer 7200 orders in het model, in stabiele toestand, aanwezig zijn. Om deze orders op te slaan is in eerste instantie van Expanded Memory uitgegaan.

De invoerbestanden zijn zodanig aangepast dat zij in Paradox-tabellen worden opgeslagen. Naast een ruimtebesparing van 50% levert dit een snelheidswinst op bij het inlezen. De invoergegevens werden voorheen als ascii-data ingelezen, terwijl zij in Paradox gestructureerd zijn. Dit betekent dat conversie niet meer hoeft plaats te vinden tijdens het simuleren.

Om data uit deze Paradox-tabellen in te lezen wordt gebruik gemaakt van de functies uit Paradox Engine. Het is mogelijk gemaakt om een Paradox-database zonder beperkingen te gebruiken in Turbo Pascal (zowel lezen als schrijven).

Speciaal voor de Verspanende Afdeling van Fokker Schiphol is het Eiland-jobshop model ontwikkeld. De bestaande afdelingen kunnen hierin probleemloos worden omgezet. Het gehele model is object-georiénteerd, evenals de rest van het simulatieprogramma. Een bijzonder aspect vormen de besturingsregels. Ook zij zijn als objecten gedefinieerd en dat is, voor zover bekend, nog niet eerder gedaan.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.03.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.