Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekR.J. van der Kolk Geaggregeerde produktplanning op fabrieksniveau. Een linear programmeringsprogramma.
Computeropdracht, Rapport 92.3.LT.2998, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Met behulp van een lineair programmeringsprogramma (LP-programma) is het mogelijk een doelstellingsfunctie te optimaliseren, gegeven een groot aantal restricties. Een voorwaarde hierbij is wel dat zowel de restricties als de doelstellingsfunctie lineair zijn.

In dit rapport wordt een programma beschreven dat geschreven is voor het LP-programma XA met behulp van de modelgenerator MPL. Het programma is geschreven om de geaggregeerde productieplanning op fabrieksniveau te ondersteunen. Of meer algemeen: een Goods Flow Control proces te besturen aan de hand van een gekozen Goods Flow en Goods Flow Control structuur.

Met behulp van de zogenaamde A/F-methode zijn beschrijvende modellen van de gekozen Goods Flow en Goods Flow Control structuur opgesteld. Hierna is eerst voor relatief eenvoudig, daarna voor een meer ingewikkeld en tenslotte voor het gewenste beschrijvende model een programma geschreven.

Uit het rapport blijkt dat het programma MPL niet erg gebruikersvriendelijk is. Het programma XA is echter goed bruikbaar en levert behalve de optimale oplossing ook nog een aantal kentallen die het inzicht in de Goods Flow Control structuur verhogen.
Uit het rapport blijkt verder dat met het geschreven programma een Goods Flow Control structuur bestuurd kan worden, voor zover de structuur aan de aannamen voldoet.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.