Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. Onneweer Werktuigen voor intern horizontaal transport op containerterminals.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 92.3.TT.2999, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Een containerterminal is een schakel in een transportketen. Wordt de transportketen als systeem beschouwd, dan kan een containerterminal worden opgevat als een subsysteem. De containerterminal kan uit de transportketen worden gelicht en als een black-box worden beschouwd.

Binnen de black-box kunnen vijf verschillende functies worden onderscheiden; daarvan is de interne horizontale transportfunctie er één. In dit rapport is een overzicht gemaakt van de verschillende transportwerktuigen, die in meer of mindere mate geschikt zijn voor deze functie.

Om een selectie te maken uit het aanbod van deze werktuigen is een aantal aspecten voor ieder werktuig belciht. De werktuigen kunnen onderling worden vergeleken aan de hand van de beoordelingsaspecten. Hierdoor wordt het voor een terminaloperator mogelijk een keuze te doen van één of meerdere soorten werktuigen, die aan de eisen en wensen voldoen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.10.05; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.