Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekH.C.J. Veelenturf Continue petri-netten
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 92.3.LT.3002, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Voor het modelleren en analyseren van systemen met discrete gebeurtenissen zijn diverse methoden beschikbaar. Vanaf 1962, toen C.A. Petri zijn dissertatie "Kommunikation mit Automaten." publiceerde, is een nieuwe methode ontwikkeld: petri-netten. Petri-netten zijn opgebouwd uit plaatsen en transities, welke worden verbonden door pijlen. Plaatsen kunnen tekens bevatten, die door het net stromen. De verdeling van de tekens over de plaatsen wordt markering ofwel toestand genoemd.

Ter vergroting van de toepasbaarheid zijn er een aantal uitbreidingen van petri-netten, bijvoorbeeld petri-netten met tijd en gekleurde petri-netten. Geen enkele van deze uitbreidingen is geschikt gebleken voor het modelleren van systemen waarin een groot aantal identieke items eenzelfde proces doorlopen. In dit soort situaties leidt het grote aantal items tot een exponentiele toename van het aantal mogelijke toestanden waarin het systeem kan verkeren, hetgeen nadelige gevolgen heeft voor de rekentijd op computers. Als oplossing voor dit probleem is een nieuwe uitbreiding ontstaan: continue petri-netten.

Het verschil tussen gewone petri-netten en continue petri-netten bestaat uit een andere definitie van het begrip toestand. In gewone petri-netten is het begrip toestand gedefinieerd als de verdeling van de tekens over de plaatsen. In continue petri-netten is deze definitie vervangen door: de verdeling van de schakelsnelheden over de transities. De schakelsnelheden zijn gedurende een zeker tijdsinterval constant. Op deze manier ontstaat een beperkt aantal toestanden, waardoor de situatie werkbaar blijft.

Voor het bepalen van de grootte van de schakelsnelheden en de duur van het tijdsinterval is een efficiënt algoritme beschikbaar. Bij het gebruik van dit algoritme zijn twee situaties te onderscheiden:
  1. De transporttijd wordt verwaarloosd.
  2. De transporttijd wordt in het model opgenomen.
In de literatuur over de toepassing van petri-netten in industriële situaties zijn er weinig publikaties over continue petri-netten te vinden. Een recente ontwikkeling is het gebruik van continue petri-netten als benadering van petri-netten met tijd.

Geconcludeerd kan worden dat:


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.03.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.