Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekG.A.A. Erens Het Ford-Fulkerson transportprobleem.
Computeropdracht, Rapport 92.3.LT.3028, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In het kader van de computeropdracht is onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van een algoritme voor het transportprobleem, beschreven in het boek "Discrete Optimization Algorithms" (M.M. Syslo, M.Deo en J.S. Kowalik). Dit algoritme is herschreven om het gebruiksvriendelijker te maken.

Bij de herziene implementatie is gebruik gemaakt van untyped parameters, die invoergegevens van verschillend type en afmeting kunnen verwerken. De procedure is in een aparte unit geplaatst, zodat meerdere soorten hoofdprogramma's er gebruik van kunnen maken. Om de procedure te testen is een eenvoudig hulpprogramma geschreven dat de invoer leest en de uitvoer wegschrijft.
Een andere facet dat belicht is, is het sneller maken van het algoritme door het verminderen van het aantal hulpvariabelen.

Het algoritme is toegepast op verschillende soorten transportproblemen met variaties in vraag en aanbod. Het is gebleken dat het algoritme naar voldoening functioneert.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.12; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.