Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieG.J.S. Vroege Implementatie van de key-structuur, object-georiënteerd geprogrammeerd in Turbo Pascal 6.0.
Computeropdracht, Rapport 92.3.LT.3030, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De key-structuur is een onderdeel van de object-structuur van een ontwikkelomgeving voor relationele semantische databases. Met deze ontwikkelomgeving kan een datamodel direct geconverteerd worden naar een reële implementatie.

Er wordt gebruik gemaakt van de voordelen van object georiënteerd programmeren. Deze voordelen zijn: korte, overzichtelijke programma-code en geen dubbel programmeerwerk.

De object-structuur is recursief; voordeel hiervan is een effiënt gebruik van het beschikbare werkgeheugen van de computer. De keys zijn omschreven als objecten. Met behulp van lijsten als attributen van deze keys worden referenties naar en participaties in andere keys aangegeven. Hierbij is de veronderstelling gedaan dat op key-niveau geen wezenlijk verschil bestaat tussen entiteiten en associaties. Een geïmplementeerde key-structuur moet alleen de informatie bevatten van de opbouw van een identiteit en de wijze van participatie.

Om te voorkomen dat het programma 'crasht', is een extra 'error-schil' gemaakt. Deze 'error-schil' voorkomt 'crashen' en geeft informatie over het eventuele fouten.

De object-structuur is geïmplementeerd in Turbo Pascal v6.O. Met vier testprogrammas is de werking van alle methodes van de implementatie getest. Alle methodes functioneren correct.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.02.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.