Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieD.M. Kann Een object georienteerde implementatie voor database omzetting.
Computeropdracht, Rapport 92.3.LT.3031, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Voor het converteren van een datamodel volgens de door Evers ontwikkelde datamodelleringsmethode, de Identity-Relationship-methode, naar een relationele semantische database is een object-structuur ontworpen. In deze computeropdracht is daarvan een implementatie gemaakt in Turbo Pascal 6.0 volgens de object-georiënteerde technieken. Als relationele database-toepassing is gekozen voor Paradox 3.5. De gemaakte implementatie, de BatchUnit, kan een batch database-operaties uitvoeren op een Paradox tabel. De werking is getest met het programma MakeBatch.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.