Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekL.J. Enthoven Methoden voor de vulling van cassettes in een onderdelenmagazijn.
Doctoraalopdracht, Rapport 92.3.LT.3032, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In het Centraal Magazijn Eindlijnen (CME) bij Fokker Schiphol liggen alle onderdelen opgeslagen die direct noodzakelijk zijn bij de assemblage van de Fokker 50 en de Fokker 100. De meeste kleine onderdelen liggen in een 'automatisch cassettemagazijn'. De artikelen liggen in toteboxen, rechthoekige kartonnen doosjes, die in de cassettes geplaatst zijn.

Een plaatsingsalgoritme gaat na in welke cassette de totebox met een nieuw artficel geplaatst zou kunnen worden. Bij het gebrwken van plaatsingsalgoritmen blijven er vrije ruimten over in de cassettes. Bij herclustering wordt er nagegaan of deze vrije ruimten dusdanig groot zijn dat door herplaatsing van een aantal artikelen het gebruikte aantal cassettes beperkt kan worden. In het onderzoek wordt geprobeerd deze herclusteringswerkzaamheden te beperken. Hiervoor wordt de performance van het huidige plaatsingsalgoritme nagegaan en worden er enkele andere plaatsingsalgoritmen getest door middel van een ontwikkeld simulatieprogmmma in Turbo-Pascal 6.0.

Bij de ontwikkelde plaatsingsalgoritmen is als uitgangspunt genomen dat het niet wenselijk is de artikelen die al in een cassette geplaatst zijn te herplaatsen zodra er een nieuw artikel ingeslagen moet worden. Dit zou namelijk een toename van de inslagwerkzaamheden geven.

Met de geprogammeerde algoritmen zijn uitgebreide tests gedaan. Uit de testresutaten blijkt dat het plaatsingsalgoritme, dat momenteel in het CNE gebruikt wordt, erg goed presteeft. Bij deze tests zijn toteboxen geplaatst, die random gegenereerd zijn volgens de verdeling van de toteboxen zoals die momenteel in het CME aanwezig is.

Bij random generaties, volgens de verdeling van de toteboxen zoals die momenteel in het CME aanwezig is, blijken bij gebruik van het huidige CME-algoritine vrijwel geen vrije ruimtes te ontstaan die zodanig zijn dat door herclustering het aantal cassettes beperkt kan worden. Dat er door het plaatsen van toteboxen in het CME toch herclustering nodig is, komt waarschijnlijk door een 'ongelukkige' keuze van de te plaatsen toteboxen.

Er worden twee methoden voorgesteld om structureel het aantal herclusteringsactiviteiten te beperken:


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.14; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.