Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH.J. van Leeuwen Het aanpassen van het zeekadesysteem van EECV aan een gecombineerde overslag van ijzererts en steenkool.
Doctoraalopdracht, Rapport 92.3.TT.3036, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het naar verwachting in de nabije toekomst volledig verdwijnen van de Duitse overheidssubsidies op in Duitsland gedolfen metallurgische steenkool zal in verband met de ver boven de wereldmarktprijs liggende prijs hiervan, tot gevolg hebben dat een groot deel van de in Duitsland benodigde steenkool geïmporteerd gaat worden. Het in de Rotterdamse Europoort gesitueerde Ertsoverslagbedrijf Europoort c.v. (EECV) slaat jaarlijks circa 24 miljoen ton (1991) ijzererts en toeslagmateriaal voor vier grote Duitse staalfabrikanten over. Omdat de organisatie en infrastructuur bij dit bedrijf reeds voor een deel aanwezig is, is een uitbreiding van de activiteiten van EECV met de overslag van metallurgische steenkool een logische stap.

In dit rapport wordt onderzocht of het technisch haalbaar is de huidige zeekadefaciliteiten geschikt te maken voor de overslag van zowel erts als steenkool. Het aantal kadebanden moet van 2 naar 4, waardoor het verdeelsysteem van de bestaande lostorens aangepast moet worden. De nieuw te bouwen kadebanden zullen om onnodige investeringskosten te voorkomen niet over de gehele kadelengte doorlopen. De lostorens moeten echter het eindpunt van deze banden wel kunnen passeren. Er moeten dan opstorten voor de kadebanden gevonden worden die hiervoor geschikt zijn. Tenslotte moet er een aansluiting van de kadebanden op de nieuw te bouwen kolenterminal gerealiseerd worden waarbij een minimaal gebruik van terreinoppervlak zeer belangrijk is.

Het voorgestelde nieuwe uittrek- en verdeelsysteem bestaat uit twee platenbanden die via een tussenband met een vaste positie een verrijdbare en reversibele verdeelband voeden. Het minimaliseren van de bouwhoogte van de platenbanden, bandtranporteurs, en overstorten is daarbij zeer belangrijk. Het aan de onderzijde inkorten van de bunker met 0,7 - 0,8 m is echter bij dit systeem onvermijdelijk indien er geen capaciteitsverlies van de lostoren wordt geaccepteerd. Als opstortsysteem voor de kadebanden wordt een opstorttafel voorgesteld, die voor of na het passeren van de eindtrommel van de kadebanden voor kolen eenvoudig en snel respectievelijk af- en aangekoppeld kan worden. De aansluiting van de kolenbanden op de kade blijkt binnen de huidige kadelengte en met een gering extra benodigd oppervlak mogelijk.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.05.09; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.