Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieW. Janse en D. Vermeulen Modelproeven met een graaf-/opvoerunit in olivijn.
Experimentele opdracht, Rapport 92.3.TT.3038, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Dit rapport beschrijft het onderzoek, dat verricht is aan een model van een graaf-/opvoerunit van een continulosser op een schaal van 1:10.
Er is onderzocht of de graaf-/opvoerunit geschikt is te maken voor het lossen van cohesief stortgoed. Uit de resultaten blijkt dat deze installatie het gebruikte materiaal, olivijn, niet effectief kan opvoeren.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.04.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.