Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieG. Nieuwenhuis Grijperlierwerken: motoren en regelingen.
Doctoraalopdracht, Rapport 92.3.TT.3039, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Voor de aandrijving van de lieren voor het grijperbedrijf worden elektromotoren gebruikt. De keuze van deze motoren wordt bepaald door de stand van de huidige techniek om regelingen/omzetters te realiseren.

Het is wenselijk het vermogen van de motoren te benutten. Met veldverzwakking, een techniek om motoren met een hoger toerental te laten lopen, is het mogelijk hieraan voor een groot deel te voldoen.

De normen voor hijskranen m.b.t. elektrische machines worden niet altijd op de juist manier geïnterpreteerd. Een correcte interpretatie kan geld opleveren.

Voor een praktisch geval, de kraan die door FIGEE aan Hamburg moet worden geleverd, is bijvoorbeeld aangetoond dat een lager katrijvermogen kan worden geïnstalleerd.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.