Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke Techniek



H.C.J. Veelenturf CONPTN: een programma voor het doorrekenen van Continue Petri Netten.
Computeropdracht, Rapport 92.3.LT.3041, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In 1987 is door David en Alla de continue petri-net theorie geïntroduceerd [R.David, H. Alla Continuous Petri Nets, In: Papers presented at the 8th European Workshop on Application and Theory of Petri Nets, Zaragossa, Spanje, juni 1987, pp.275-294]. De literatuurscriptie 'Continue petri-netten' [rapport 92.3.LT.3002] vormt een inleiding in die theorie. Een van de conclusies in deze scriptie is het feit dat er (nog) geen goede software voorhanden is voor het gebruik bij continue petri-netten.

Als vierdejaars computeropdracht is een computerprogramma geschreven voor het doorrekenen van continue petri-netten. Tijdens de ontwikkeling van het programma zijn een aantal problemen te voorschijn gekomen, welke betrekking hebben op het aantal uitgangstransities van een plaats en de toevoeging van transporttijd. Op dit moment leggen deze problemen beperkingen op aan de structuur van het door te rekenen continue petri-net. De tijdsduur van de computeropdracht was helaas te kort om de problemen op te lossen. Om het programma voor een grote groep continue petri-netten te kunnen gebruiken moeten de problemen alsnog worden opgelost.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.03.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.