Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.P.M. Mureau De personenlift in verleden, heden en toekomst.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 92.3.TT.3053, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In het kader van de Europese eenwording zullen liftnormen worden ontworpen die in de hele Europese Gemeenschap van kracht worden. Dit heeft als belangrijkste doel de onderlinge concurrentie binnen de Europese liftindustrie te beperken.

Dit rapport heeft tot doel om, via een literatuurstudie, tot een kritische evaluatie te komen van de hedendaagse lifttechniek. Hierbij wordt, met het oog op de toekomst, de aandacht gevestigd op probleemgebieden in de lifttechniek die in overweging genomen kunnen worden door het Nederlands Instituut voor Lifttechniek en de Nederlandse overheid die nauw betrokken zijn bij de in de eerste alinea beschreven ontwikkeling.

Via een historisch overzicht van personenliften worden de constructieve aspecten van de huidige liften besproken. Hierbij manifesteren zich zes essentieel verschillende aandrijfmechanismen (trommelaandrijving, tractieaandrijving, hydraulische aandrijving, kettingaandrijving, tandradaandrijving en spindelaandrijving) waarvan twee vandaag de dag het meest worden toegepast: hydraulische aandrijving en tractieaandrijving. Bij hydraulische aandrijving zorgt een hydraulische cilinder indirect (cilinder via kabels verbonden aan de liftkooi) of direct (cilinder direct verbonden aan de liftkooi) voor de beweging van de liftkooi. Bij tractieaandrijving vormen de liftkooi, de kabels en het tegengewicht één geheel dat wordt aangedreven door een roterende tractieschijf die de aandrijfkracht overbrengt op de kabels door middel van wrijving tussen schijf en kabels.
Het dragen en leiden van de lift vindt plaats in een afgesloten schacht. Hierin bevinden zich beveiligingen tegen ongewenste snelheden (vangmechanisme) en vrije val (vangmechanisme, kooi- en tegengewichtbuffers). Liftdeuren zijn voorzien van beveiligingssystemen tegen verklemming (fotocellen, reflectoren).
De moderne verkeersafwikkeling wordt besproken. Hierbij wordt verschil gemaakt gemaakt tussen enkele-kooiregeling (één lift) en groepsregeling (meerdere liften). Bij moderne liftinstallaties in hoge gebouwen (twintig verdiepingen of meer) wordt veelal supervisieregeling voor een liftgroep toegepast. De verdiepingen worden dan opgedeeld in dynamische sektoren zodat de liften voortdurend gelijkmatig over het gebouw worden verdeeld. Dit zorgt voor een snellere en efficiëntere verkeersafwikkeling.

Via een evaluatie wordt de nadruk gelegd op een drietal ontwikkelingen waaruit een aantal conclusies volgen. Deze conclusies zijn, gezien de brede strekking van de opdracht, van een bescheiden diepgang. Zij dienen als verwijzing naar mogelijk in overweging te nemen aandachtspunten bij verdere normontwikkelingen in de lifttechniek.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.