Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieP.A. van Laar Een analyse van een stortgoedterminal (2dln.).
Doctoraalopdracht, Rapport 93.3.TT.3060, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Door de strenger wordende milieu-eisen en het streven van de Internationale Graanoverslag Maatschappij Amsterdam (IGMA) om de bedrijfskosten te verlagen, is het noodzakelijk om het overslagsysteem of delen daarvan te verbeteren of te vernieuwen. Het is dus van belang inzicht te krijgen in de problemen op de terminal en hun oorzaken, zodat een goede besluitvorming mogelijk is.
De IGMA heeft een landvast overslagsysteem en een drijvend overslagsysteem in gebruik. Hiervan is het landvaste systeem nader onderzocht. Daarvoor worden de technische opbouw, de logistieke opbouw en de werking van het systeem beschreven. Voorts zijn de problemen met het systeem op de terminal en hun oorzaken geïnventariseerd en geanalyseerd.
De benodigde gegevens zijn, naast het bestuderen van de schriftelijke documentatie, hoofdzakelijk verkregen tijdens het zogenaamde veldwerk. Dit veldwerk bestond uit eigen onderzoek en het houden van interviews met de medewerkers van de IGMA.
Uit de analyse blijkt dat het hoofdprobleem wordt gevormd door de overslag tussen het zeeschip en de binnenvaart- en kustschepen. Voor dit probleem worden verschillende oplossingen aangedragen en onderzocht op de voordelen en nadelen. Voor de meest geschikte oplossing wordt een concept uitgewerkt.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.