Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekD.J. Wijnschenk Modellering van een openbaar vervoernetwerk.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 92.3.LT.3070, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport bevat onderwerpen welke betrekking hebben op het openbaar vervoer . Ontwerp, beheersing en recente ontwikkelingen in het openbaar vervoer komen aan de orde.
Bij het ontwerp van openbaar vervoernetwerken is de ruimtelijke structuur, het wegennet en een budget bekend. De vraag is dan welke routes de vervoerlijnen moeten volgen en met welke frequenties zij bereden dienen te worden om het vervoernetwerk optimaal te laten functioneren. Doelfuncties, randvoorwaarden en stuurvariabelen worden gebruikt om tot een oplossing te komen bij dergelijke problemen. Er zijn tal van algoritmen beschikbaar in de vorm van modellen voor het ontwerpen van openbaar vervoernetwerken. Modellen, die de vervoervraag bepalen, een mogelijke set van lijnen creëren, optimaliseren of evalueren.
Met behulp van deze modellen ontwerpt een ontwerper een vervoernetwerk. Niet alleen de modellen dragen bij tot het ontwerp, ook het zeer specialistische inzicht van de ontwerper en tal van andere factoren bepalen het uiteindelijke netwerk. De kwaliteit van het vervoernetwerk is niet gegarandeerd door een goed ontwerp. Vooral de dienstuitvoering is van groot belang. Het betreft hier de operationele beheersing. Een aantal begrippen staan daarbij centraal: snelheid, stiptheid/regelmaat, synchroniteit en uitvoerbaarheid.

Dataverzamelings- en verwerkingssystemen moeten data en informatie verschaffen, welke noodzakelijk zijn voor beheersing, voor uitbreiding of aanpassing van het vervoernetwerk. Het openbaar vervoer moet concurreren met het autovervoer. De consument wil het liefst thuis opgehaald worden en bij zijn bestemming worden afgezet. Ontwikkelingen op dit gebied zijn te zien in de vorm van trein-, regio- en snelbustaxi.
Hoog frequent vervoer gaat verzorgd worden door automatische vervoersystemen. Te denken valt hierbij aan de hangbaan, de magneetbaan en minimetro's.

Op de TU Delft is specifieke kennis beschikbaar over vervoernetwerken bij de vakgroep Verkeer en Openbaar Vervoer op de faculteit der Civiele Techniek.
Alle aspecten die hier zijn beschreven komen in dit rapport aan de orde en zijn het resultaat van een literatuurstudie, welke is verricht in het kader van de vierdejaars scriptieopdracht.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2000.07.06; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.