Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieD.M. Kann Geaggregeerde capaciteitsplanning
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 92.3.LT.3071, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Produktieplanning is het proces van het bepalen van de hoevvelheid produktie, voorraden en capaciteiten die in de tijd nodig zijn om een bepaalde marktvraag te bedienen. De planning kan verdeeld worden in drie niveaus, strategische planning, tactische planning en operationele beheersing. Op het tactische planningsniveau vindt de planning en beheersing van de produktie plaats op een geaggregeerd niveau. Op dit niveau wordt een produktieproces ingedeeld in 'produktie units'. Dit zijn zelfstandige produktieafdelingen met een aantal fabricagestappen en bedrijfsmiddelen. De activiteiten van de produktie units worden gecoördineerd door de 'goods flow control', die de produktie units beschouwt als 'black boxes' met eenvoudige produktiekarakteristieken. Deze operationele karakteristieken beschrijven het gedrag van een produktie unit op goods flow control niveau. Werkorders voor een produktie unit worden door goods flow control uitgegeven.

Om algemene methoden van produktieplanning en beheersing te ontwerpen is het raadzaam om verschillende soorten van produktieprocessen te onderscheiden. In deze scriptie is gekozen voor een indeling in drie verschillende produktiesituaties, Make-to-Stock, Make-to-Order en Engineer-to-Order.

Voor make-to-stock ingerichte produktiesituaties is het goed mogelijk om een inrichting in produktie units te maken. Op goods flow control niveau kan de geaggregeerde produktieplanning capaciteitsgeoriënteerd plaatsvinden. Voor de produktie unit-beheersing kan de 'resterende werklast' bepaling worden toegepast.
Voor make-to-order produktieorganisaties, wat een mengvorm is van make-to-stock en engineer-to-order, is de 'hiërarchische backlog' beheersing een gebruikte methode van produktieplanning.
Bij de engineer-to-order situatie, waar op geaggregeerd niveau netwerkstructuren beschouwd worden, is het engineeringwerk een moeilijk te plannen activiteit. Hier kan met werklastnormen op een capaciteitsgeoriënteerde manier worden gepland.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2004.03.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.