Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.J. Hogewoning Ontwerp van een mobiele continu-losser voor overslag van stortgoed vanuit binnenvaartschepen (2 dln.).
Doctoraalopdracht, Rapport 92.3.TT.3076, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Een continu-losser heeft enkele voordelen ten opzichte van een grijperkraan. De belangrijkste voordelen zijn de geringe stofemissie, de geringe mors en de lage vermoeiingsbelasting op de kraan. Een continu-losser kan men ook uitvoeren als mobiele kraan. Een mobiele kraan rijdt op luchtbanden, maar staat tijdens het kraanspel afgestempeld. De mobiele kraan stelt weinig eisen aan de kade en is overal inzetbaar. Vooral in kleine binnenhavens kan men een mobiele continu-losser goed inzetten, omdat hier vaak strenge eisen met betrekking tot stofemissie gelden.

Omdat een mobiele kraan afgestempeld staat tijdens bedrijf, is het vereiste bereik groot. Voor een groot bereik is de topbeweging van de kraan noodzakelijk. Bij een continu-losser is het realiseren van de topbeweging moeilijk, omdat het transportsysteem van het stortgoed de topbeweging moet volgen. Met een continu-losser, die is uitgevoerd met een topkraan met enkelvoudige giek en een apart opknikkend transportsysteem, kan men toppen langs een lange lastweg. De hijs- en topbeweging zijn daarbij goed te scheiden, zodat er op elke graafhoogte sprake is van een horizontale lastweg. De topbeweging van de topkraan moet daartoe gekoppeld worden met de beweging van het transportsysteem. Deze koppeling is mechanisch uit te voeren, door de beweging van de toplier met assen over te brengen naar het transportsysteem.

De mobiele continu-losser, die ontwikkeld is, kan concurreren met bestaande grijperkranen. Een minder ervaren kraanmeester kan met de continu-losser toch gedurende lange tijd op volle capaciteit draaien. Deze capaciteit is vergelijkbaar met de capaciteit van de veel grotere 20-tons grijperkraan. Een gedegen kostenschatting van de ontwikkelde continu-losser moet uitwijzen, of er een markt is voor een dergelijk werktuig.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.05.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.