Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieS.A.J. Koppers Stackingproces op een containerterminal.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 92.3.LT.3080, Transporttechnologie, Logistieke Techniek


Een containerterminal is een terrein, dat gebruikt wordt voor containeroverslag. Op een zeeterminal wordt het grootste gedeelte van de over zee aangevoerde containers ook weer via zee afgevoerd en niet of nauwelijks via spoor- of lichterterminals.

Een zeeterminal bestaat voornamelijk uit de volgende elementen: De verschillende soorten equipment die op een terminal gebruikt worden zijn: Door deze grote verscheidenheid aan equipment is de bedrijvigheid op een containerterminal moeilijk te beschrijven. Alle groepen equipment voeren echter een eigen specifieke taak uit, waarbij kleine variaties kunnen optreden binnen een groep. Deze structuur is bijzonder goed geschikt om object georiënteerd te beschrijven (zie figuur). Het doel van deze opdracht is dan ook een object georiënteerd beschrijving van het stacking proces op een containerterminal. Voor de ontwerpfase wordt gebruik gemaakt van de Booch-methode, waarvan in bijlage 2 een korte uitleg wordt gegeven. Voor een meer uitgebreide uitleg wordt verwezen naar E. Kraan en E. Maryniak "A note on Object Oriented Design & Software Construction" [sectie Logistieke Techniek TU Delft (1992)] en G. Booch "Object oriented design with applications" [The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc., Redwood City (1991)]. Verder is voor de Booch-methode een computerondersteund ontwerp-'tool' beschikbaar dat hulp biedt bij het overzichtelijk weergeven van de structuur en een zeer goede documentatie oplevert, wat handig is voor het schrijven van een programma.

3080.gif
Figuur: Object georiënteerde opzet terminal equipment

In het rapport wordt eerst een functie-model van het gehele proces op een containerterminal gepresenteerd. Aan de hand van het functie-model wordt het stackingproces beschreven met behulp van de ontwerpmethode van Booch. Vervolgens wordt dit model geïmplementeerd in Turbo Pascal. Het laatste hoofdstuk van het rapport de conclusies bevat conclusies omtrent het model en aanbevelingen voor verdere uitbreiding van het model en het programma.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.