Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieC.M. Smissaert Torenkranen voor bouwbedrijven berekening in bedrijf met wind.
Computeropdracht, Rapport 93.3.TT.3086, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt "Ansys"-model van een torenkraan gepresenteerd. "Ansys" is een pakket voor eindige elementen analyse.
Vervolgens worden de op het model aan te brengen belastingen berekend voor het geval: de kraan in bedrijf met wind.
Nadat de berekende belastingen zijn aangebracht op het model, volgt de bespreking van de optredende uitbuiging, buigende momenten, spanningen, dwarskrachten en de fundatiekrachten van de kraan, voor de gevallen:
  • de kraan staat vrij.
  • de kraan is verankerd aan een gebouw. Uiteindelijk volgen enkele aanbevelingen en conclusies.


    Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
    Gewijzigd: 2008.05.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.