Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekD.J. Wijnschenk Implementatie van een realiseerbaar snijplan.
Computeropdracht, Rapport 93.3.LT.4001, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport behandelt achtereenvolgens problematiek, methodiek en uitwerking betreffende het maken van een realiseerbaar snijplan voor twee-dimensionale snijproblemen, waarbij de te snijden patronen rechthoeken zijn, en de implementatie ervan. Tevens wordt verondersteld dat bij het snijden alleen guillotine-sneden worden toegepast.

Om te komen tot een realiseerbaar snijplan is gekozen voor een oplossing die niet noodzakelijkerwijs de -analytisch- optimale oplossing behoeft te zijn. Het toegepaste algoritme crëert homogene strippen van orders, welke gesneden worden uit een rechthoekige voorrraadplaat. Het draaien van platen is in verband met richtingsstructuur niet toegestaan.

In Turbo Pascal is een programme geschreven dat samengevat de volgende stappen doorloopt:
  1. genereer orders en voorraad
  2. selecteer orders en vooffaad
  3. optimaliseer snijplan
  4. toon grafische en numerieke resultaten
De oplossingen voldoen zeer goed indien er sprake is van een groot aantal orders met beperkte afmetingen. Echter het rendement van de indeling neemt sterk af indien er nog weinig orders gesneden moeten worden. Door de aard van het oplossingsalgoritme is de rekentijd om te komen tot een oplossing gering.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.11.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.