Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP.J.M. Hols Object-georiënteerde implementatie van een algoritme voor het oplossen van het knapzakprobleem.
Computeropdracht, Rapport 93.3.LT.4012, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het knapzakprobleem is een standaardprobleem uit de operations Research waarvoor verschillende oplossingsmethoden bestaan.
In het kader van een opdracht Logistieke Informatica is er voor een van de oplossingsmethoden een implementatie in ontwikkeld in Turbo Pascal 6.0.
De oplossingsmethode maakt gebruik van Lagrange relaxatie en een Branch & Bound methode.
In het computerprogramma is het knapzakprobleem als object gedefinieerd.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.